Autokar do Lichenia

Organizujemy wyjazd autokarem na 25 Spotkania Trzeźwościowe Licheń 2017

Sobota 29 lipca 2017

Wyjazd z Litewskiej 8 o godz. 7.00 potem przystanek na Rondzie Śródka 7.15

Powrót z Lichenia – odjazd godz. 21.30

Koszt wyjazdu – 30 zł (Można dokonać rejestracji i wpłaty na konto Klubu: nr 62 1029 4027 0000 1102 0306 1264 z podaniem imienia , nazwiska i nr telefonu) lub u Gospodyni Klubu w godzinach 16-20 a w soboty od 9.00 do 13.00

Poniżej skrócony Program Spotkań (pełna wersja w Klubie)

10.00 Droga Krzyżowa (plac przy nowej dzwonnicy)
10.00-16.00 Spotkanie przy muzyce (plac koronacyjny przy kościele św. Doroty)
11.30 Otwarcie 25 Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych, wręczenie nagrody dla osób wspomagajacych trzeźwość w Polsce „PELIKAN” (plac koronacyjny przy kościele św. Doroty),
14.30 Msza Święta za zmarłych ze środowisk trzeźwościowych, (bazylika górna
– ks. Dariusz Kwiatkowski MIC) – intencje zgłaszamy w kancelarii dla pielgrzymów
16.00 Prelekcja – Ewa Woydyłło (ołtarz polowy przy kościele św. Doroty) po prelekcji podpisywanie ksiażek przed Licheńskim Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym (koło Golgoty)

17.00 Rozpoczęcie mityngów:
AA – Anonimowi Alkoholicy (plac mityngowy przed bazyliką, a w razie deszczu ołtarz polowy
przy kościele św. Doroty)
Al-Anon – Krewni i Przyjaciele Alkoholików (bazylika dolna – kaplica Całunu Turyńskiego)
DDA/DDD – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bazylika dolna – kaplica Trójcy Świętej)
NA – Anonimowi Narkomani (bazylika dolna – kaplica św. Jana Pawła II)
AH – Anonimowi Hazardziści (sala królewska przy kościele św. Doroty)
AP – Anonimowi Palacze (bazylika dolna – kaplica św. S. Papczyńskiego)
AŻ – Anonimowi Jedzenioholicy (kaplica Krzyża Świętego – dolna część kościoła MB Częstochowskiej)
- mityng informacyjny
Alateen – Dzieci Alkoholików (bazylika dolna – kaplica 108 Męczenników)
SLAA – Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości (kościół MB Częstochowskiej)
AD – Anonimowi Depresanci (sala św. Stanisława Kostki – Centrum Pomocy)
WARSZTATY WSPARCIA DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH I ICH RODZIN oraz Mityng – Sala kominkowa
SA i S-Anon – Anonimowi Seksoholicy oraz krewni i przyjaciele (budynek za Centrum Pomocy) – prezentacja mityngów

19.00 Msza Święta oraz Apel Maryjny (bazylika górna – Prymas Polski Abp Wojciech Polak)