Działania

                                  Zapraszamy do udziału w treningu umiejętności                                                  prowadzonym przez   Piotra Laufra certyfikowanego instruktora terapii uzależnień
Jak żyć,                                  żeby znowu nie pić
                             w sobotę 16 lutego 2013, w godzinach 9.00- 15.00                                                     w siedzibie Klubu w Poznaniu przy ul. Litewskiej 8                          
Zgłoszenia: osobiście w Klubie lub telefonicznie 61 848 43 53
Udział w warsztacie jest nieodpłatny

 Projekt  realizowany jest przez SŚKA „Zwycięstwo”  w ramach  programów Miasta Poznań wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin.