Grupa Wsparcia dla uzależnionych w soboty

Grupa Wsparcia Edukacyjno-Motywująca dla osób uzależnionych, prowadzona przez

certyfikowanego terapeutę Andrzeja Żuchlewskiego (byłego terapeuę w OLU Charcice)

odbywa się w każdą sobotę o godz. 10.00 w Klubie (ul.Litewska 8)

Zapisy nie są już wymagane

Zarząd