Grupa Wsparcia w sobotę 7 września

Grupę Wsparcia w sobotę 7 września 2019 prowadził będzie Piotr Laufer

Litewska 8, Park Sołacki Poznań

Zapraszamy