Grupa Wsparcia w soboty

Informujemy, iż sobotnia Grupa Wsparcia dla osób uzależnionych

będzie się odbywała tylko w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 10.00

Prowadzący terapeuta: Piotr Laufer z OLU Charcice

Grupa Wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin

nadal będzie się odbywała w II i IV niedzielę miesiąca (niedziele)

o godz. 17.00