Spotkania dla poszukujących własnej drogi do trzeźwości

Są ludzie  pragnący zaprzestać picia, podejmujący i kontynuujący terapię, wkładający wiele wysiłku w zmaganie się z chorobą,  którzy nie uczestniczą w spotkaniach AA. Nie są gotowi lub nie chcą nazywać się „alkoholikami”, uczestniczyć w modlitwach, kojarzących im się z religią rytuałach, powierzać swoje życie Sile Wyższej, itd. Szukają własnej drogi do poradzenia sobie z problemem, jaki mają z piciem.   Czy muszą być skazani na radzenie sobie w pojedynkę z tym, co łatwiej dokonać w grupie?   Czy jedynym stanowiskiem jakie możemy zająć w tej sprawie, jest poczekanie aż „dojrzeją” do AA?                                                                                                                                                   Jesteśmy przekonani, że nie. Ufamy, że wspólnie jesteśmy w stanie stworzyć taką formułę spotkań osób dostrzegających swoje problemy z alkoholem, która umożliwi korzystanie z dobrodziejstw bycia razem także tym, którzy nie uczestniczą w spotkaniach funkcjonujących grup samopomocowych lub uczestnicząc w nich nie osiągają celów, jakie przed tymi spotkaniami stawiają. Mamy doświadczenia i pomysły, którymi chcemy się z Wami podzielić.                                                                                                                                                                     Tych wszystkich, którzy chcieliby mieć alternatywę; współtworzyć  ją lub po prostu pragną spotykać się i być razem, połączeni pragnieniem rozwiązania  wspólnego problemu zapraszamy w każdy II i IV wtorek miesiąca o godzinie 18.00 do Klubu „Zwycięstwo” przy ul. Litewskiej 8  w Poznaniu ( tel. 61 848 43 53 od godz.16.00, www.klub-zwyciestwo.pl )

 

Projekt  realizowany jest przez Klub „Zwycięstwo”

 w ramach  programów Miasta Poznań wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin.