Zaproszenie na spektakl teatralny

Teatr Osób Uzależnionych KARAWANA

Teatr powstał we wrześniu 2009 roku przy MDK „Muflon” w Jeleniej Górze. Inicjatorami i pomysłodawcami projektu są: Aleksandra Jarocińska – dyrektor MDK „Muflon”, Bogumiła Błaszczyk – kierownik Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia przy Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze oraz Tadeusz Rybicki – reżyser, aktor, członek Stowarzyszenia Teatralnego „CINEMA”, instruktor MDK „Muflon”(opiekun grupy teatralnej).

Grupę teatralną tworzą osoby uzależnione i wychodzące z uzależnienia. Celem tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie procesu terapeutycznego, ułatwienie osobom uzależnionym wyjść z wykluczenia i marginalizacji społecznej. Praca teatru jest dedykowana również tym wszystkim, którzy szukają pomysłu na alternatywne, wobec uzależnienia, formy spędzania wolnego czasu i aktywności społecznej. Praca grupy odbywa się pod stałym udziałem terapeuty, co zapewnia bezpieczeństwo i opiekę uczestnikom grupy teatralnej.

Jak o teatrze mówi jego założyciel – Tadeusz Rybicki:

Teatr KARAWANA  jest  teatrem osób uzależnionych i powstał w roku 2009 przy Miejskim Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze. Do jego założenia przyczynili się ludzie spotykający się do tej poryw obrębie jednej grupy terapeutycznej. Miała to być nowa jakość spotkań, aktywności i samorealizacji. Uzależnienie nakłada na nas sporo ograniczeń, unikamy kontaktu z alkoholem i związanymi  z nim miejscami, sytuacjami, ludźmi. Teatr to nasza wolna enklawa, bezpieczne miejsce, ostoja. To także sposób na zaakceptowanie tożsamości alkoholika, wyjście z cienia, nieuleganie pejoratywnemu społecznemu klasyfikowaniu ludzi takich jak my. Nasza formuła jest jawna w sposób podstawowy:  z imienia i nazwiska. I pewnie dlatego teatr, trudno go robić nie firmując własną twarzą. KARAWANA jest sumą spotkań różnych ludzi. Jest wśród nas budowlaniec, kierowca, urzędnik, mistrz kuchni, student, sprzedawczyni, krawcowa.     I podobna ilość ścierających się często przekonań, poglądów i gustów.”

Teatr „KARAWANA” wystąpi w spektaklu „Policjanci” Sławomira Mrożka w niedzielę 25 marca o godz. 17.00 w Centrum Kultury „Dąbrówka” w Poznaniu oś. Bolesława Chrobrego 117 ( od Gieburowskiego, na przeciwko Grupy „Sobótka”)

Organizator Klub Zwycięstwo i Pracownia Motywacji Zmian

Karawana